نمایندگی های شهرستان


سروش طب آریا جهت گسترش فعالیت های خود, از سراسر ایران نماینده فعال می پذیرد.
شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه دریافت نمایندگی با  تلفن های دفتر مرکزی  تماس بگیرید.

لیست نمایندگی های فعال:
شهرستاننام نمایندگیشماره تماس
ارومیهپخش سردار09143417602
تبریزپخش رسا ( آقای اخباری ) 0411-5243113
رشتبلگا طب09111327260
کرجپخش نورپخش امین09125601456
بروجردپخش گاندی ( آقای مهدی محمدیان )09161620884
اهوازپخش پويان( آقاي واقعي )09161131868
اصفهانآقای حسین خوش فطرت09133939839

بازرگانی سروش طب آریا
info@stacoir.com
17 November 2018 ; 15:04