آدرس و شماره تماس


تلفن دفتر فروش:     88933770 - 88933769
تلفن دفتر مرکزی:    88473658 - 88473640
فکس:    88471039
آدرس:    تهران  صندوق پستی  444-11495
ایمیل:     info@stacoir.com

بازرگانی سروش طب آریا
info@stacoir.com
08 December 2022 ; 12:10