کد کالا: 5502483
نام کالا: نوار بهداشتی معمولی

Cosmea
Santary towels Normalتعداد در بسته: 22
تعداد بسته در کارتن: 12


کارایی محصول:  کد کالا: 5522491
نام کالا: نوار بهداشتی معمولی معطر

Cosmea
Sanitary towels Normalتعداد در بسته: 22
تعداد بسته در کارتن: 12


کارایی محصول:  کد کالا: 5602460
نام کالا: نوار بهداشتی بلند بدون باله

Cosmea
Sanitary towels Superتعداد در بسته: 16
تعداد بسته در کارتن: 12


کارایی محصول:   بدون باله - سایز بلند - با قدرت جذب زیادکد کالا: 56120107
نام کالا: نوار بهداشتی بالدار بلند

Cosmea
Sanitary towels Super Plus
تصویر کالا موجود نیست
قدیمی
تصویر کالا موجود نیست
جدیدتعداد در بسته: 14
تعداد بسته در کارتن: 6


کارایی محصول:   بالدار - سایز بلند -باقدرت جذب زیاد و قابلیت عبور هواکد کالا: 5722451
نام کالا: نوار بهداشتی اولترا معمولی

Cosmea
Sanitary towels Ultra Normalتعداد در بسته: 16
تعداد بسته در کارتن: 12


کارایی محصول:   بدون باله - سایز نرمال - قدرت جذب نرمالکد کالا: 5762477
نام کالا: نوار بهداشتی اولترا بالدار معمولی

Cosmea
Sanitary towels Ultra Normal Plus With Wings
تصویر کالا موجود نیست
قدیمی
تصویر کالا موجود نیست
جدیدتعداد در بسته: 14
تعداد بسته در کارتن: 12


کارایی محصول:   بالدار - سایز متوسط -نرم و راحت با قدرت جذب زیادکد کالا: 5862470
نام کالا: نوار بهداشتی اولترا بالدار بلند

Cosmea
Sanitary towels Ultra Super Plus With Wings
تصویر کالا موجود نیست
قدیمی
تصویر کالا موجود نیست
جدیدتعداد در بسته: 12
تعداد بسته در کارتن: 12


کارایی محصول:   بالدار - سایز بلند - نرم و راحت با قدرت جذب فوق العادهکد کالا: 59620108
نام کالا: نوار بهداشتی اولترا بالدار مخصوص شب

Cosmea
Sanitary towels Ultra Night Plus With Wings
تصویر کالا موجود نیست
قدیمی
تصویر کالا موجود نیست
جدیدتعداد در بسته: 9
تعداد بسته در کارتن: 12


کارایی محصول:   بالدار - سایز بلند - با قدرت جذب فوق العاده مناسب برای شبکد کالا: 5762528
نام کالا: نوار بهداشتی اولترا بالدار معمولی با قدرت جذب زیاد

Cosmea
Sanitary towels Ultra Normal Plus With Wingsتعداد در بسته: 28
تعداد بسته در کارتن: 6


کارایی محصول:   بالدار - سایز متوسط - با قدرت جذب زیاد

بازرگانی سروش طب آریا
info@stacoir.com
23 February 2024 ; 10:47