کد کالا: 161100
نام کالا: زیرانداز بیمار 60 در 90 دکتر ژانگ

Dr.Zhang
Under Pad 60*90تعداد در بسته: 5
تعداد بسته در کارتن: 24


کارایی محصول:   سایز: 90*60 وزن: 5±90 دارای پودر جاذبکد کالا: 161200
نام کالا: زیرانداز بیمار سایز 70 در 100

Dr.Zhang
Under Pad 70*100تعداد در بسته: 5
تعداد بسته در کارتن: 20


کارایی محصول:  کد کالا: 161300
نام کالا: زیرانداز بیمار 80 در 180 بالدار

Dr.Zhang
Under Pad 80*180 with wingsتعداد در بسته: 10
تعداد بسته در کارتن: 10


کارایی محصول:  

بازرگانی سروش طب آریا
info@stacoir.com
23 February 2024 ; 10:58